Profil sboru

V Hlinsku působí na úseku požární ochrany dobrovolné občanské sdružení s názvem Česká hasičská jednota.

První pokus o založení dobrovolného hasičského sboru v Hlinsku je zaznamenán v roce 1871. V roce 1874 vypukl v Hlinsku požár, který se rychle rozšířil, a tak vyhořelo celkem 76 obytných domů. V boji s živlem se dosavadní způsob hašení ukázal jako nedostatečný. Proto v roce 1875 došlo k založení hasičského sboru. Hlinsko mělo v roce 1901 celkem 4 132 obyvatel, kteří žili v 630 domech. Hasičský sbor čítal 60 činných a 70 přispívajících členů.

V současné době má hlinecký sbor celkem 71 členů, z toho 49 mužů a 22 žen. Věkový průměr členů je 33 let. Nejstarší člen je 69 let starý a nejmladší je 16 let starý. Veškeré volené funkce v našich řadách jsou funkcemi čestnými a bezplatnými. Hasičská zásahová jednotka města Hlinska má 12 členů z řad ČHJ Hlinsko. Při zásazích používáme také techniku profesionálního hasičského sboru.

Česká hasičská jednota má také sportovní družstva, která se účastní soutěží v požárním sportu. Jsou to družstva jak mužů, tak i žen a dětí. Náš sbor má 40 dětí do 15 let, kteří se již odmalička učí formou her a zábavy některým hasičským dovednostem. Mnoho malých hasičů se v dospělosti stává profesionálními hasiči. U příležitosti Mezinárodního dne dětí pořádáme soutěže v požárním sportu pro dětské kategorie. Dále pro děti pořádáme mnoho her a jiných soutěží. Hasiči předvádí ukázky zásahu při požáru nebo dopravní nehodě. Nejen pro děti hasičů, ale i pro všechny děti z našeho města a blízkého okolí pořádá Česká hasičská jednota Hlinsko letní dětský tábor. Jde o sportovní tábor s prvky požární dovednosti. Každoročně se tohoto tábora účastní 60 dětí. V táboře mají možnost koupání v přírodním koupališti i jiného zajímavého sportovního a kulturního vyžití.

Pro dospělé pořádáme v našem městě tradiční hasičský ples, který má u obyvatel našeho města obrovský úspěch. Každý rok se v našem městě koná soutěž v požárním sportu, které se účastní asi 40 hasičských sborů z celé České republiky. Česká hasičská jednota Hlinsko je v současné době pětinásobným mistrem republiky České a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu a vítězem Ligy okresu Chrudim v požárním útoku roku 2000.

V roce 2005 oslavíme již 130. výročí založení dobrovolných hasičů v Hlinsku a 15. výročí obnovení České hasičské jednoty v Hlinsku. Při této příležitosti bude pořádáno mnoho společenských i sportovních akcí pro veřejnost.

Česká hasičská jednota je otevřená všem, kteří mají o činnost v jejich řadách zájem a chtějí aktivně a obětavě pracovat pro obecný prospěch.