Vítejte na stránkách ČHJ Hlinsko

OMLOUVÁME SE
ZA NEAKTUÁLNOST STRÁNEK!
BRZY BUDE SPUŠTĚN ZCELA NOVÝ WEB!

www.hasicihlinsko.cz

Děkujeme za pochopení.
 

 

 

HLINECKÉ STOVKY 2010 - propozice

Důležité upozornění: Soutěž bude probíhat dle platných pravidel požárního sportu a nikoli dle směrnic SH ČMS, jak bylo chybně uvedeno v textu původních propozic. Za chybu v původních propozicích se omlouváme. Děkujeme za pochopení.


Vážení přátelé, bratři a sestry, tradice nás zavazuje:

HASIČI BYLI, JSOU A BUDOU!


 

Nikdo nemá právo ničit to, co naši předkové za těžkých podmínek vytvořili! Musíme obdivovat ušlechtilou snahu, houževnatost a vytrvalost zakladatelů a dalších průkopníků, kteří přes mnohé překážky a nenávist prosadili možnost vytváření hasičských spolků ve snaze co nejlépe chránit životy a majetek nás všech. Hasič by měl být člověkem, ke kterému bude mít občan úctu a jeho práce si bude vážit, stejně jako celá společnost. Tomu musíme svými činy napomáhat všichni.

 Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.