Činnost JSDH města Hlinska

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Hlinska, ve kterém je zařazeno též družstvo našeho občanského sdružení se v roce 2006 zúčastnila celkem 15 případů. Jednalo se o 4 požáry, 4 čerpání vody, 5 pomoc vytažení vozidla a 1 uvolnění splavu na řece Chrudimce. Další zásahy byli v důsledku sněhové kalamity, která postihla naši oblast.

Šlo o tyto zásahy - požáry, technické pomoci:
5. února
7.-11. února
22.-24. února
25. února
31. března
31. března
31. března
1. dubna
1. dubna
1.-2. dubna
7. dubna
9. července
20. července
22. října
3. listopadu 
… požár - Vortová (truhlárna)
… sněhová kalamita, shazování sněhu ze střech Hlinsko
… pytlování písku pro případ rychlého tání sněhu Hlinsko
… technická pomoc - uvolnění splavu od ledu Hlinsko (Dvořákovo nábřeží)
… technická pomoc - čerpání vody Blatno (sklep)
… technická pomoc - zahrazení přetékajícího koupaliště Hlinsko (Holetínská ul.)
… technická pomoc - čerpání vody ze sklepa Hlinsko (Holetínská ul.)
… technická pomoc - čerpání vody ze sklepa Blatno
… technická pomoc - čerpání vody ze sklepa Hlinsko (Matulova vila)
… pytlování písku na kontejnery Hlinsko
… ukládání písku do skladu CO Hlinsko
… požár - Radčice (stodola)
… požár - Prosetín (les)
… požár - Vítanov (chalupa)
… technická pomoc - Vítanov 

Dopravní nehody:


 


 

Nebyl to rok nijak náročný na počet zásahů, ale naopak na činnost při zásazích samotných. Sněhová kalamita prověřila všechny členy jednotky města. Při vyhodnocení bylo krizovým štábem města doporučeno a navrženo ke zřízení další, tedy třetí družstvo a to družstvo týlového zabezpečení. Jedná se o čistě ženské družstvo, které má v náplni práce starost o zasahující hasiče u zásahu a současně plní i funkci zdravotní. Toto družstvo své kvality již v plné míře dokázalo při velkém požáru v Hlinsku v roce 2005 i při zajištění stravování příslušníků Civilní ochrany, kteří zde týden působili v roce 2006.

Děkujeme tímto všem zastupitelům a vedení města za tak výraznou podporu hasičů v našem městě.