Aktuality

 
 HLINECKÉ STOVKY 2010

Datum konání: sobota 5. července 2010
Místo konání: Hlinsko

Propozice

Důležité upozornění: Soutěž bude probíhat dle platných pravidel požárního sportu a nikoli dle směrnic SH ČMS, jak bylo chybně uvedeno v textu původních propozic. Za chybu v původních propozicích se omlouváme. Děkujeme za pochopení.

 Celostátní setkání hasičské mládeže 2008

 
 

Jde o celostátní soutěž v požárním sportu určenou pro mládežnické kolektivy organizací napříč celým spektrem hasičského hnutí, které v ČR působí a to České hasičské jednoty, Moravské hasičské jednoty a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předpokládaná účast je 700 dětí ze 70-ti hasičských sborů z celé České republiky. Tato akce by měla především umožnit hasičské mládeži změřit síly mezi kolektivy různých organizací, přitáhnout ostatní děti ke sportu a ukázat jim jednu z možností trávení volného času, při kterém se mládež učí praktickým dovednostem jako je první pomoc a životnímu přístupu v duchu hesla bližnímu ku pomoci. Dále v rámci doprovodného programu přiblížit práci hasičů občanům včetně spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů na úrovni Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje. A v neposlední řadě prohloubit spolupráci mezi hasičskými organizacemi.

Hlavním spolupořadatelem je město Hlinsko
Soutěž proběhne pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Marie Málkové
Mediální partneři: Deníky Bohemia a Český rozhlas Pardubice

Program:

Pátek 13. června 2008
18.00 - 21.00 hod. Příjezd a ubytování soutěžních družstev

Sobota 14. června 2008
7.00 - 9.00 hod. Prezence soutěžících
8.00 hod. Porada vedoucích a rozhodčích
9.40 hod. Nástup
9.45 hod. Slavnostní nástup za účasti mažoretek
10.30 hod. Zahájení soutěže - běh jednotlivců na 60 m s překážkami (ml. ž.)
17.00 hod. Ukončení prvního soutěžního dne

Neděle 15. června 2008
8.00 hod. Štafety družstev na 4 x 60 m s překážkami (ml. ž.)
12.30 hod. Požární útoky
16.30 hod. Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení

Doprovodný program:
(bude průběžně aktualizován)

Ukázky práce hasičů (práce ve výškách, vyprošťování z havarovaných vozidel)
Ukázky práce městské policie (služební zákrok, zadržení pachatele psovodem, sebeobrana, ukázka výstroje a výzbroje) - předvede MP Lázně Bohdaneč
Lanové aktivity (záchranářské práce, lanové dráhy pro děti)
Výstava historických a současných požárních vozidel
Vystoupení mažoretek v rámci slavnostního nástupu (Rondo Ronov nad Doubravou)
Vystoupení folklórního souboru Vysočan
Vystoupení tanečního ministudia Sluníčko
Ukázka sportovního klubu karate
Prezentace firem zabývajících se výrobou požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
Den otevřených dveří v požární stanici Hlinsko

Aktuální počet přihlášených družstev: 11
- z toho mladší žáci: 5
(ČHJ Hlinsko A, ČHJ Hlinsko B, SDH Pomezí, MHJ Lobodice, SDH Klešice)
- z toho starší žáci: 6
(ČHJ Hlinsko A, ČHJ Hlinsko B, SDH Pomezí A, SDH Pomezí B, SDH Milenovice, MHJ Lobodice)

Uzávěrka přihlášek prodloužena do 30. 5. 2008 (z důvodu probíhajících okresních kol SH ČMS)! Pro stanové městečko je důležité mít vlastní stany!

Propozice

Pravidla

 Seznam akcí pořádaných ČHJ Hlinsko v roce 2008

12. dubna 2008  -  Hasičské piškvorky
30. dubna 2008  -  Veřejné pálení čarodějnic
1. června 2008  -  Dětská soutěž v požárním sportu "O pohár starostky města"
13.-15. června 2008  -  Celostátní setkání hasičské mládeže
2.-9. srpna 2008  -  Letní tábor pro děti
7. září 2008  -  Memoriál Michala Denka
září 2008  -  Hlinecké šedesátky
listopad 2008  -  Výroční valná hromada sboru

 Hasičské piškvorky

Datum konání: sobota 12. dubna 2008
Místo konání: Hlinsko

Propozice

Popis disciplín

 Veřejné pálení čarodějnic

Datum konání: středa 30. dubna 2008
Místo konání: U Lípy v Hlinsku
Začátek: od 17.00 hodin
Pořádáno ve spolupráci s Městskou policií Hlinsko
Občerstvení zajištěno.

 Dětská soutěž v požárním sportu "O pohár starostky"

Datum konání: neděle 1. června 2008
Místo konání: sportovní hřiště ZŠ Smetanova v Hlinsku
Bližší informace budou průběžně doplněny.

 Celostátní setkání hasičské mládeže

Datum konání: 13.-15. června 2008
Místo konání: Fotbalový stadion FC Hlinsko
Podrobnosti viz výše.

 Letní tábor pro děti

Branně sportovní tábor s prvky požární dovednosti.
Tábor je pořádán pod záštitou ČHJ Hlinsko.
Datum konání: 2.-9. srpna 2008
Místo konání: Včelákov
Cena: 1400 Kč
Organizace soustředění: Strava 5x denně, spaní ve stanech (vlastních, možno půjčit - domluva telefonicky nutná), koupání zajištěno, pro děti je přichystán bohatý program.
Informace: na tel. č.: 469 311 705 (Alena Unčovská)
Pokud máte o tábor zájem, zažádejte si o přihlášku a to v co nejkratším termínu na výše uvedeném telefonním čísle.

 Memoriál Michala Denka

Datum konání: neděle 7. září 2008
Místo konání: tréninkové fotbalové hřiště v Olšinkách v Hlinsku
Začátek: v 9.00 hodin
Program: Soutěž v požárním útoku dle pravidel požárního sportu (muži 3B, ženy 2B, nástřikové terče).
Soutěž je zařazena do Otevřené ligy okresu Chrudim v požárním útoku.
Pořadí soutěžících bude určeno podle prezence.
Nepřetržité občerstvení během celého setkání.
Soutěž proběhne s komentářem a hudebním doprovodem.
Časový harmonogram:
8.00 - 8.45 Prezence
9.00 - 9.15 Slavnostní nástup soutěžních družstev
9.15 - Požární útoky
Startovné: 100 Kč
Ceny: Soutěž je dotována hodnotnými cenami. Vítěz obdrží putovní pohár Michala Denka.
Nářadí: Každé družstvo vlastní, včetně stroje (PS 12). Stroj bude před provedením disciplíny nastartován.
Velitel soutěže: Milan Jindřichovský
Pojištění: Soutěž není ze strany pořadatele kryta pojištěním.
Přihlášky: Není nutno se předem přihlašovat. V den konání nejpozději do 8.45 hodin. Informace na tel. č.: 777 316 512 (Milan Jindřichovský).
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že všechna zúčastněná družstva si od nás odvezou nejen atraktivní ceny, ale i mnoho pěkných zážitků.

Propozice

 Hlinecké šedesátky

Datum konání: září 2008
Místo konání: sportovní hřiště ZŠ Smetanova v Hlinsku
Bližší informace budou průběžně doplněny.